Блог учителя Информатики Московской Марины Николаевны

Самообразование

Кожен день, в який ви не поповнили своєї
 освіти хоча б маленьким, але новим
 для вас шматком знання ... вважайте безплідно
 і не зворотно для себе загиблим.
К. С. Станіславський

Тема над якою працюю:

Використання методу проектів на уроках інформатики для 
формування творчої особистості учнів

План самоосвіти

Скачать
мій план самоосвіти.doc
Microsoft Word документ [32.0 KB]
Скачать
Скачать

самоосвіта.ppt.pps
Презентация Microsoft Power Point [2.5 MB]
Скачать
 
Самоосвіта- це самостійно надбані знання, з урахуванням особистих інтересів і об'єктивних потреб загальноосвітньої школи, із різних джерел - додатково до тих, що отримані в базових навчальних закладах. Відмінною рисою самоосвіти педагога є те, що результатом такої роботи виступає ефект розвитку учнів, а не тільки власне самовдосконалення в особистому та професійному планах.
 
Форма самоосвіти педагога:
-    поглиблена підготовка до уроків;
-    виконання до курсових та між курсових завдань;
-    заняття на очно-заочних курсах;
-    виступи на семінарах з доповідями;
-    систематичне читання книг та періодичних видань.
Система самоосвітньої роботи вчителя передбачає:
-    поточне і перспективне планування;
-    підбір раціональних форм та способів засвоєння і збереження інформації;
-    оволодіння методикою аналізу і способами узагальнення свого та колективного педагогічного досвіду;
- поступове освоєння методів дослідницької та експериментальної діяльності.
План самоосвіти вчителя повинен містити:
-    перелік інтернет джерел та літератури, яку планується опрацювати;
-    визначені форми самоосвіти;
-    термін завершення роботи;
-  передбачувані результати (підготовка доповіді, виступи на засіданні МО, поурочне планування, опис досвіду роботи, оформлення результатів тощо).
Матеріал, зібраний у процесі самоосвіти, доцільно розподіляти окремо і зберігати у вигляді карток, спеціальних зошитів, папок, особистого педагогічного щоденника. Важливе значення у процесі самоосвітніх занять має вміння працювати з літературними джерелами: робити виписки, складати конспект, тези прочитаного, розгорнутий план чи анотацію.

Вислови видатних людей про самоосвіту

Вислови видатних людей про самоосвіту.do
Microsoft Word документ [35.5 KB]
Скачать
Самоосвіта вчителя в системі підвищення
Microsoft Word документ [14.2 KB]
Скачать
Форми організації і методи навчання.doc
Microsoft Word документ [30.5 KB]
Скачать
структура інтерактивного уроку.doc
Microsoft Word документ [221.0 KB]
Скачать
Шляхи підвищення ефективності уроку.doc
Microsoft Word документ [647.0 KB]
Скачать
Опорна+схема+для+конструювання+уроків+рі
Microsoft Word документ [83.5 KB]
Скачать
Як полюбити свій кабінет.doc
Microsoft Word документ [30.5 KB]
Скачать
Розвиток мислення учнів початкової школи
Microsoft Word документ [68.0 KB]
Скачать
Про методику проведення уроків інформати
Microsoft Word документ [32.5 KB]
Скачать
Компютер як засіб навчання в початковій
Microsoft Word документ [46.5 KB]
Скачать
Інформаційно-комунікаційні технології і
Microsoft Word документ [42.0 KB]
Скачать