Блог учителя Информатики Московской Марины Николаевны

8 класс

Кодування даних

/Files/images/nformatika8/Кодування.JPGОпрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень

Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодування символів

Практична робота. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних


Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера

Архітектура комп’ютера. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Процесор, його призначення.

Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої. Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання. Технічні характеристики складових комп’ютера. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування.

/Files/images/nformatika8/Розділ2.JPGПрактична робота. Конфігурація комп’ютера під потребу.

Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Системне програмне забезпечення. Класифікація та основні функції операційних систем. Службове програмне забезпечення. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Проблеми сумісності програмного забезпечення. Форматування носіїв даних.

Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами.

Практична робота. Архівування та розархівування даних.

Контрольна робота з тем: «Кодування даних», «Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера»


Опрацювання текстових даних

/Files/images/nformatika8/Розділ3.JPGФормати файлів текстових документів. Створення, редагування та форматування списків, колонок, символів, формул в текстовому документі.

Створення, редагування та форматування графічних об’єктів та таблиць в текстовому документі. Недруковані знаки.

Практична робота. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.

Стильове оформлення абзаців. Розділи. Колонтитули. Структура документа. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

Шаблони документів. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Робота з кількома документами.

Практична робота. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

Контрольна робота з теми: «Опрацювання текстових даних»


Опрацювання об’єктів мультимедіа

/Files/images/nformatika8/Розділ4.JPGФормати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.

Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті.

Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Побудова аудіо- та відеоряду.

Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами. Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Практична робота. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Практична робота. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.

Контрольна робота з теми: «Опрацювання об’єктів мультимедіа»Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування

/Files/images/nformatika8/Розділ5.JPGПоняття мови програмування. Складові мови програмування.

Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування.

Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом.

Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання.

Практична робота. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.

Поняття об’єкту та його властивостей і методів. Елементи керування «напис» та «кнопка».

Поняття про метод. Використання вікон повідомлень.

Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі.

Практична робота. Створення програми з кнопками та написами.

Контрольна робота з теми: «Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування»


(http://www.chashuk.edukit.volyn.ua/informatika_8_klas/)