Блог учителя Информатики Московской Марины Николаевны

7 класс

Електронне листування

Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки. Створення електронної скриньки.

Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Вкладання файлів.

Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою. Використання адресної книжки та списків розсилання. Операції над папками та листами.

Розв’язування компетентнісних задач.

Практична робота «Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли»


Моделювання

Поняття моделі. Поняття предметної галузі. Типи моделей. Форми подання інформаційної моделі: опис, таблиця, формули, схеми та ін.

Етапи побудови інформаційної моделі. Побудова інформаційних моделей.

Практична робота «Побудова інформаційних моделей в різних програмних середовищах».

Карти знань, їх призначення. Редактор карт знань.

Практична робота. Структурування та класифікація відомостей з використанням карт знань

Розв’язування компетентнісних задач.


Алгоритми з повторенням і розгалуженням

Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Умовне висловлювання «Якщо – то – інакше». Базові алгоритмічні структури: структури повторення та розгалуження.

Алгоритми з повторенням. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у середовищі Scratch.

Практична робота «Складання та виконання алгоритмів з повторенням у середовищі Scratch»

Алгоритми з розгалуженням

Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у середовищі Scratch.

Практична робота «Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у середовищі Scratch»

Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у середовищі Scratch

Розв’язування компетентнісних задач

Практична робота. «Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у середовищі Scratch»


Табличний процесор

Електронні таблиці та їх об’єкти

Редагування даних в електронних таблицях

Формати даних та форматування таблиць

Практична робота. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора

Діаграми

Практична робота. Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі

Обчислення в електронних таблицях

Практична робота. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій

Розв’язуємо задачі


Працюємо в проекті

(http://www.chashuk.edukit.volyn.ua/informatika_7_klas/)